11. Folnegovićeva 1, Zagreb

Folnegovićeva 1, Zagreb – slobodno zemljište  unutar kompleksa Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.  za namjenu  zakupa,
isključivo zemljište koje nije neophodno za neometano korištenje poslovnih zgrada Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.
– u naravi dio neizgrađenog građevinskog zemljišta u naravi nogometno igralište koje čini dio k.č.br. 2710/24
u naravi dvorište ukupne površine 15428 m2 upisane u z.k.ul. br. 4485 k.o. Trnje zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu,
zemljišnoknjižni odjel Zagreb; otvoreni skladišni prostori i sl. kao dio k.č.br. 2710/11 upisana u zk.ul. 3836  i 2710/24 upisana u zk.ul. 4485  sve k.o. Trnje.