12. Oborovo

Oborovo - poljoprivredno zemljište, proizvodno-tehnološke cjeline upisanog u z.k.ul. 796, k.č.br. 463 k.o. Oborovo,
kod Općinskog suda u Sesvetama, zemljišno knjižni odjel Dugo Selo, u naravi livada Gmajna površine 208.747 m²   
u blizini robne kuće Ikea.