14.Mandićeva

Mandićeva (idelani dio nekretnina trenutno u zakupu Znanje d.d.) -  u naravi  poslovni prostor ukupne površine 4.096,88 m²
(slovima: četiritisućeodevedesetišestzarezosamdesetiosam metara kvadratnih),
koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na nekretnini označenoj kao z.k.č.br. 5536/13,
opisanoj kao zgrade I-X, zgrada i dvorište, ukupne površine 9.607 m², upisane u zk.ul. 24593 k.o. Grad Zagreb,
koja se nalazi u Zagrebu, Ulica Matka Mandića 2 sa pripadajućim zemljištem prema tablici kako slijedi:

 
Redni.br. Opis  - adresa Mandićeva 2 Površina m2
1. Upravna zgrada I
  ▪  prizemlje 556,06 m²
  ▪  I. kat                                           636,71 m²
2. Hala A 353,49 m²
3. Hala B 796,27 m²
4. Hala C 369,95 m²
5. Hala D 869,10 m²
6. portirnica   33,32 m²
7. nadstrešnica 481,98 m²