Česta pitanja


Hoće li ZGH raspisivati natječaj za prodaju nekretnina u svom vlasništvu i kada?

Je li ZGH vlasnik ili upravitelj određene nekretnine?

Kada će se provesti uknjižba prava vlasništva određene čestice/nekretnine u zemljišne knjige nadležnog suda?

Je li moguće otkupiti dio čestice u vlasništvu ZGH?

Zašto nije usklađeno katastarsko i zemljišnoknjižno stanje sa stvarnim stanjem?

Kada će se provesti parcelacija i prijavni listovi određenih čestica u vlasništvu ZGH?

Je li moguće zakupiti dio zemljišta na dulji rok i koliko godina?

Je li moguće dobiti i koju dokumentaciju je potrebno pribaviti za izdavanje tabularne izjave te u kojem roku se može izdati?

Koje su pretpostavke za brisanje založnih prava i ostalih stvarnih tereta na nekretninama u vlasništvu ZGH?

Kada će biti raspisan natječaj za zakup poslovnih i drugih prostora te zemljišta u vlasništvu ZGH?

Koja je visina zakupnine/jamčevine za zakupe poslovnih prostora?

Vraća li se jamčevina po sklapanju ugovora o zakupu ili se  uračunava u zakupninu?

Priznaju li se ulaganja u neadekvatne i derutne prostore i u kojoj visini/omjeru?

Postoji li mogućnost instituta zajedničkog zakupa dva zakupca?

Hoće li ZGH raspisivati natječaje za prodaju poslovnih prostora u svom vlasništvu i da li postojeći zakupci imaju pravo prvokupa?

Postoji li mogućnost sklapanja ugovora o privremenom korištenju poslovnih prostora, za koje djelatnosti i na koji rok?

Postoji li mogućnost podmirenja dugovanja s osnovna  zakupnine  u obročnoj otplati?

Ima li ZGH institut JPP i da li se isti primjenjuje u praksi?

Postoji li mogućnost zakupa cijelog kompleksa napr. odmarališta u vlasništvu ZGH na duži rok od 10 godina?

Kada će biti raspisan natječaj za osnivanje prava građenja na morskim lokacijama u vlasništvu ZGH i na koji bi se najduži rok isto moglo osnovati?

Koje su pretpostavke za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu ZGH?

Može li ZGH biti osnivač koncesije na nekretninama  u svom vlasništvu?

Što je po grupu predviđeno na određenoj nekretnini odnosno čestici u vlasništvu ZGH?

Kada će biti objavljeni sljedeći natječaji za zakup poslovnih prostora?

Moguli se  dobiti podaci odnosno popis praznih poslovnih prostora u vlasništvu ZGH?

Kada će se sanirati krov u objektu u kojem je zakupljen poslovni prostor?

Kada će se urediti fasada na objektu u kojem je zakupljen poslovni prostor?

Mora li zakupnik poslovnog prostora mora plaćati odvoz smeća ili je to obveza vlasnika prostora?

Tko objavljuje natječaj za zakup praznih poslovnih prostora i koji su uvjeti natječaja za zakup poslovnog prostora?