Kontakti


ZGH-Podružnica upravljanje nekretninama
Adresa: Jankomir 25/III, 10 000 Zagreb 
Radno vrijeme: pon-pet  8:00 – 16:00


INFORMACIJE ZA STRANKE/GRAĐANE

Građani mogu zatražiti informacije radnim danom od 09:00–16:00 sati:

E-pošta: upravljanje.nekretninama@zgh.hr

Pisanim putem na adresu: Jankomir 25/III, 10 000 Zagreb ili osobno u prostorijama Podružnice upravljanje nekretninama uz obaveznu prethodnu najavu

Ili na niže navedene kontakte službi Podružnice:

URED VODITELJICE

Leonardo Bošnjak
Tel: 01/6426-903
E-pošta: leonardo.bosnjak@zgh.hr


POMOĆNICE VODITELJICE

Financije i računovodstvo
Borka Kuharić
Tel: 01/6426-905
E-pošta: borka.kuharic@zgh.hr

Ljudski i opći poslovi
Tatjana Vujović
Tel: 01/6426-935
E-pošta: tatjana.vujovic@zgh.hr

URUDŽBENI​

Mirna Galić
Tel: 01/6426-926
E-pošta: mirna.galic@zgh.hr

Renata Krešić
Tel: 01/6426-921
E-pošta: renata.kresic@zgh.hr

ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Andrija Čurković
Tel: 01/6426-939
E-pošta: andrija.curkovic@zgh.hr

Irena Klarić
Tel: 01/6426-913
E-pošta: irena.klaric@zgh.hr

Martina Pilić Ujaković
Tel: 01/6426-931
E-pošta: martina.pilicujakovic@zgh.hr

IMOVINSKO PRAVNA PITANJA

Marina Perdić
Tel: 01/6426-910
E-pošta: marina.perdic@zgh.hr

Dražana Nevistić
Tel: 01/6426-909
Tel: 01/5562-658
E-pošta: drazana.nevistic@zgh.hr

Ivana Čeko
Tel: 01/6426-938
E-pošta: ivana.ceko@zgh.hr


ZA OČEVIDE I POKAZIVANJE NEKRETNINA te
ZA ODRŽAVANJE NEKRETNINA ČISTIMA I KOORDINACIJU S KOMUNALNIM REDARSTVOM GRADA ZAGREBA

Slavko Kvasina (ZIMSKA SLUŽBA)
Tel: 099/2630-326
E-pošta: slavko.kvasina@zgh.hr

Dragan Bago
Tel: 091/2891-213
E-pošta: dragan.bago@zgh.hr


STRATEGIJA I PLANIRANJE

Ivica Fanjek
Tel: 01/6426-923
E-pošta: ivica.fanjek@zgh.hr

REDOVNO ODRŽAVANJE

Zdenko Hrastov
Tel: 01/6426-918
E-pošta: zdenko.hrastov@zgh.hr

Ivan Franić
Tel: 01/5562-658
E-pošta: ivan.franic@zgh.hr

TEHNIČKA PITANJA

Željko Katana
Tel: 01/5562-658
E-pošta: zeljko.katana@zgh.hr

Ana Galić
Tel: 01/5562-658
E-pošta: ana.galic@zgh.hr

Saša Vuksanović
Tel: 01/5562-658
E-pošta: sasa.vuksanovic@zgh.hr

Tomislav Todorić
Tel: 01/5562-658
E-pošta: tomislav.todoric@zgh.hr


FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Ivana Brčić
Tel: 01/6426-932
E-pošta: ivana.brcic@zgh.hr

Dijana Živko
Tel: 01/6426-919
E-pošta: dijana.zivko@zgh.hr

Paula Grgić
Tel: 01/6426-928
E-pošta: paula.grgic@zgh.hr

NAPLATA POTRAŽIVANJA I KARTICE KUPACA

Jasminka Tuškan
Tel: 01/6426-912
E-pošta: jasminka.tuskan@zgh.hr

MARKETING

Mario Ćužić
Tel: 091/4816-008
E-pošta: mario.cuzic@zgh.hr

Gordana Majdak Marczius
Tel: 01/6426-915
E-pošta: gordana.majdakmarczius@zgh.hr

Robert Krasić
Tel: 098/231-129
E-pošta: robert.krasic@zgh.hr

NABAVA

Ivana Milas
Tel: 01/6426-941
E-pošta: ivana.milas@zgh.hr

Božena Brodarec-Kovač  (Umanjena kakvoća življenja)
Tel: 01/6426-907
E-pošta: bozena.brodareckovac@zgh.hr

LJUDSKI RESURSI
OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Tatjana Vujović
Tel: 01/6426-935
E-pošta: tatjana.vujovic@zgh.hr


Člankom 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 – pročišćeni tekst) propisano je da je voditelj zbirke koji zapošljava više od 20 radnika dužan imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i njegove službene kontakt podatke učiniti javno dostupnim na svojim mrežnim stranicama ili na drugi odgovarajući način.
Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, te je dužan čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.