O nama

Struktura vlasništva i upravljanja

Naziv : Podružnica Upravljanje nekretninama
Sjedište tvrtke: Jankomir 25/III, 10000 Zagreb
Osnivač: Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb
Godina osnivanja: 2016.
Upis u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080042653
Djelatnost: 6832 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora - NKD 2007
OIB: 85584865987
IBAN: HR9023600001400498912

 

Misija i vizija

Misija
Transparentno upravljanje svim povjerenim pojavnim oblicima nekretnina u vlasništvu odnosno upravljanju ZGH d.o.o. stanovima, poslovnim prostorima i rezidencijalnim objektima u vlasništvu Republike Hrvatske, uz osiguranje održivosti i dobrobiti društva u cjelini.

Vizija
Moderna specijalizirana i tržišno usmjerena Podružnica čija je osnovna djelatnost poboljšanje uvjeta gospodarskog upravljanja povjerenim nekretninama u portfelju  ZGH d.o.o. kroz transparentno, prihodovno učinkovito i javno upravljanje koje će doprinijeti boljoj kvaliteti života građana Grada Zagreba, zadovoljstvu poslovnih partnera u kontekstu dobre prakse ZGH d.o.o.

 

Osnovne organizacijske vrijednosti

Društvena odgovornost
Poslovanjem Podružnice osigurati će i opravdati očekivanja korisnika usluga, ostalih poslovnih partnera, vlasnika i zaposlenika

Profesionalnost 
Podružnica će poslove obavljati na  zakonit i odgovoran način, uz osiguranje transparentnosti i profesionalnosti, sukladno zahtjevima struke

Etičnost 
Podružnica će savjesno, odgovorno i u skladu s etičkim načelima ispunjavati svoje obveze prema zaposlenicima, poslovnim partnerima; Gradu Zagrebu i Društvu 

Organizacijska okolina 
Unapređenjem organizacije rada te stalnim razvojem i obrazovanjem zaposlenika, Podružnica će u skladu sa politikom Društva nastoji optimizirati radne i poslovne procese.