UKŽ 2018

UKŽ 2018

Kao i prošle 4 godine proveli smo aktivnosti Zaključka Gradske skupštine o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec za 2077 korisnika na terenu u MO Micevec, Jakusevec, Hrelic .​